Teambuilding

Tvoríme tematické a zážitkové teambuildingy ktoré pripravujeme v spolupráci s eventovou  agentúrou PINTAS, ktorá Vám pripraví program podľa Vašich želaní priamo na kľúč.

Teambuilding je ideálny nástroj na stmelenie pracovného kolektívu, priateľské spoznávanie sa,  podporu lojality a motivácie, ale najmä priestor na oddych a zábavu. Pripravíme Vám vyvážený komplex pohybových a tvorivých aktivít, ktorých hlavným cieľom je utuženie a stmeľovanie  kolektívu!

Od nás môžete očakávať dynamické a angažujúce aktivity, ktoré prinesú nielen smiech, ale aj  pozitívnu energiu a nezabudnuteľné zážitky.

Pomôžeme Vám dosiahnuť stlmenie kolektívu prostredníctvom zábavného a inovatívneho  teambuildingu, ale aj vytvoriť nové a neočakávané priateľstvá.

Ponúkame Vám:

  • presné časové plánovanie teambuildingu a doplnkového programu na viac dní
  • komplexná vyváženosť fyzickej námahy a zábavy
  • supervising a koordinácia všetkých zložiek
  • školení inštruktori a animátori
  • komplexné technické zabezpečenie

 

V spolupráci s agentúrou PINTAS