Firemné akcie a teambuildingy

Hotel poskytuje firmám možnosť usporiadať rozličné eventy pre svojich klientov, obchodných partnerov i zamestnancov. Priestory areálu sú k dispozícii pre formálne i menej formálne akcie, dobre poslúžia utužovaniu vzťahov i vzdelávacím účelom. Prednášky, školenia, kongresy, konferencie, teambuildingy či oslavy firemných úspechov zabezpečíte u nás bez problémov a k plnej spokojnosti zúčastnených.

Výhody zorganizovania firemnej akcie v Lomoch