Turistické trasy na okolí

Svojou polohou hotel umožňuje turistické vychádzky do okolia, kde je možnosť napojiť sa napríklad na turistický chodník Ponitrianskej magistrály s výstupom na pohorie Vtáčnik (1346 m). Jedným z cieľov vychádzky sa môže stať agrocentrum Roľan, ktoré sa zaoberá chovom koní v obci Veľké Pole. Turisti radi podnikajú tiež horské túry na Buchlov (1040 m) a Žarnov (840 m).

Trasy z blízkych obcí

Horná Ves – 7 km

V strede obce Horná Ves pri autobusovej zástavke začína zelená turistická značka, ktorá pokračuje východne cestou druhej triedy číslo 512. Za motorestom Hájnikova žena a za odbočením do časti Rudica sa zelená turistická značka stáča doľava po vedľajšej spevnenej ceste. Ďalej pokračuje Hornoveskou dolinou k rekreačnému stredisku AMS, i k ďalšiemu stredisku Medika v časti Lomy. Od strediska AMS v lokalite s názvom Pioniersky tábor vedie zelená turistická značka na Zadnú lúku (1.40 hodín) a do Bystričianskej doliny (2.15 hodín). Modrá turistická značka pokračuje po spevnenej komunikácii do Lomskej doliny (0.55 hodín) a na Suchú horu (1.55 hodín), odkiaľje už značkovaná Ponitrianska magistrála.

Na Zadnej lúke sa so zelenou turistickou značkou stretáva žltá turistická značka smerujúca z východu na západ. Turista sa východným smerom dostane na Rúbaný vrch (0.50 hodín), do Klenovej doliny (1.30 hodín) a na Ostrý Grúň(2.20 hodín), západným smerom do PR Buchlov. Samotný vrch Buchlov (1040 m n. m.) je od Zadnej lúky vzdialený iba pol hodinu, žltá turistická značka však vedie aj do obce Oslany (3.25 hodín). Z Buchlova vedie cesta cez Sedlo pod Žarnovom (1.5hodín) a odtiaľza desaťminút na vrch Žarnov (840 m n. m.).

Veľké Pole – 17 km

Cez stred obce prechádza Ponitrianska magistrála, ktorá začína v Nitre, pokračuje cez Veľký Tríbeč, Jedľové Kostoľany, Veľké Pole až na vrchol Vtáčnika a končí v Handlovej. Je označená červenou turistickou značkou. Po vstupe z hlavnej cesty v smere Partizánske – Žarnovica značka pokračuje stredom obce popri samotách Anglet a Grégerov štál, ktorými značka prechádza.Turista sa po značke dostane až na Sedlo pod Rajtokom, kde sa s červeným značkovaným chodníkom stretáva žltý smerujúci z východu na západ do obce Cerová. V prípade ak sa turista rozhodne pokračovať po červenom značkovom chodníku dôjde až na rázcestie Suchej hory. Tu môže turista pokračovať modrým značkovaným chodníkom popri chatovej osade Lomy do Hornoveskej doliny alebo ďalej pokračovať po červenom značkovom chodníku na rázcestie Rúbaný vrch.

Oslany – 11 km

V strede obce Oslany začína žltá turistická značka, ktorá pokračuje východne cestou cez Ďurišove štále popri vrchole Čertova Pec a Rakytskej skale . Následne turista prechádza popri vrchole Žarnov, Sladnej skale a vrchole Buchlov (1040 m nm)ktorý je tvorený zoskupením tmavosivých brál až na rázcestie Zadná Lúka. Na Zadnej lúke sa so žltým značkovaným chodníkom stretáva zelený smerujúci z juhu na sever. Turista sa južným smerom dostane na Hornoveskú dolinu a severným smerom do Bystričianskej doliny.

Veľké Uherce – 14 km

V strede obce Veľké Uherce začína zelená turistická značka, ktorá vedie na Oselný vrch. Je to dobre značená trasa, ktorá pokračuje popri priehrade vo Veľkých Uherciach k osade Poždol a tiež tam aj končí, po absolvovaní okruhu. Trasa prechádza cez Trstený vrch na Brezovú, sedlo pod Ostrou, pod Hrubý vrch, sedlo Oselná – Oselný vrch a pokračuje do Vojtechova, Drahožickej doliny, na Poždol /priehrada/.
Z Oselného vrchu, ktorý vyčnieva nad stromami je krásny výhľad ( blízke kopce Tribeča a Javorového vrchu na juhu). Trasa nie je náročná a turisti sem radi chodia. Často ju absolvujú aj opačným smerom.

Informácie o pešej turistike sú prevzaté zo stránky www.medzihorie.sk/sk/Pesia-turistika, kde môžete nájsť i ďalšie zaujímavé informácie o pamiatkach v okolí. Ďalšie info aj na www.hiking.sk

Zdieľaj náš článok, ďakujeme